De voormalige directiewoning van het scheepvaartbedrijf Hudig & Pieters is, aan het eind van de 19de eeuw gebouwd onder leiding van het Rotterdamse Architectenbureau Muller, Droogleever Fortuyn. Ontwerpers van  het directiegebouw van de HAL, het huidige Hotel New York.

 

Het huis maakt, samen met de aangrenzende kapiteinswoningen, onderdeel uit van het rivierfront en beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier. Het is een voorbeeld van de Engels-georiënteerde ingenieursbouwkunst in een neorenaissance (eclectische) stijl.

 

Het Scheepvaartbedrijf Hudig & Pieters startte, in samenwerking met de Great Eastern Railway Company, in 1856 vanaf de Westerkade een veerdienst tussen Rotterdam en Harwich in Engeland.

 

 Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd het woonhuis geannexeerd voor gebruik als kantoor. Daarna heeft het vanaf de jaren ’60 een gecombineerde kantoor/woonfunctie gekregen.

 

Het interieur wordt stapsgewijs gerestaureerd en daar waar mogelijk in de oude staat teruggebracht. Hierdoor zijn enkele mooie details weer te zien, zoals de glas-in-lood deuren, tegelwerk, en een gedecoreerd plafond.

Het complex heeft een intieme stadstuin met daarin een markante rode beuk die bij de bouw door de toenmalige eigenaar geplant is.